Når det skjærer seg – konflikthåndtering

Hva er det som gjør at konflikter oppstår? Hvordan kan du bidra til å forebygge og håndtere konflikter? Har du nødvendig kunnskap om rettigheter, plikter og ansvar? Har du behov for profesjonell HR- og juridisk støtte?


Vi kan tilby deg en profesjonell samarbeidspartner som leverer tjenester av høy kvalitet.

Kunnskap om konflikter, konflikthåndtering, rettigheter, plikter og ansvar vil bidra til en økt forståelse, og til å mestre situasjoner som oppstår i din egen bedrift.  Målet med vårt utviklingsprogram er å gi deg en bedre forståelse for hva som gjelder og kompetanse i hvordan du skal vurdere, forebygge og håndtere konfliktsituasjoner i din virksomhet.

Organisering

Vårt omstillingsprogram tilbys som en 3 dagers kurs (2+1).

Dag 1 og dag 2 vil være fellessamling med undervisning og diskusjoner.

Dag 3 gjennomføres som workshop der du får individuell veiledning og juridisk bistand til en case fra din egen bedrift.

«Lederens verktøykasse»

Alle programdeltakere vil få tilgang til «lederens verktøykasse»:

Ekstraprodukter som tilbys:

  • Videreutdanning fra NKI, et tilbud til overtallige, med muligheter for å få redusert pris på kurs.
  • Coaching og Bistand til nytt arbeid, samt tilgang til en Jobbsøkerverktøy
  • Kartlegging av kompetansen – ulike tester
  • Videre juridisk bistand etter individuelt behov.