Anbud- og produktutviklingssjef

Vi tilbyr deg en spennende og utfordrende jobb i hjertet av vår organisasjon. Anbud og produktutviklingsavdelingen samarbeider på kryss og tvers med alle våre avdelinger. Som anbud- og produktutviklingssjef må du like at det er hektisk aktivitet og høyt tempo. Du må like å ha flere prosjekter gående parallelt og ha stor arbeidskapasitet. Du må være strukturert, ha evne til å motivere medarbeidere og kollegaer og behandle tidsfrister som absolutte. Anbud og produktutviklingssjefen sitter i ledergruppen.

anbud

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen anbud og produktutvikling
 • Utarbeide og skrive nye anbud
 • Koordinere samarbeid om anbud på tvers av avdelingene i organisasjonen
 • Ansvar for å kvalitetssikre løpende anbud
 • Jobbe aktivt med implementering av nye anbud
 • Konseptutvikling
 • Jobbe med NAV om nye tiltak
 • Ansvar for og kvalitetssikring av faglig opplæring av medarbeidere
 • Sitte i ledergruppen
 • Strategiarbeid og videreutvikling av Joblearn

Kvalifikasjoner

 • Du må ha erfaring med å skrive offentlige anbud
 • Ledererfaring
 • Arbeidsmarkedsforståelse
 • Helhetlig samfunnsmessig forståelse
 • Kompetanse om pedagogiske metoder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

 • Ledelsesfag
 • Pedagogikk
 • Psykologi
 • Administrasjon og ledelse
 • Journalistikk / Kommunikasjon

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Engasjert og utviklingsorientert med et godt strategisk overblikk
 • Strukturert og levere på absolutte tidsfrister
 • Evne til å jobbe strategisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Evne til å inspirere og motivere mennesker
 • Genuin tro på mennesker og at det finnes nye muligheter for alle
 • Nytenkende, kreativ og nysgjerrig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og hektisk stilling innenfor et viktig samfunnsområde
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • Mulighet til å sette samfunnsorienterte temaer på dagsorden
 • Mulighet til å påvirke og utgjøre en forskjell i menneskers hverdag

Kun søkere med erfaring fra offentlige anbud vil bli evaluert.

Søknadsfrist

01.09.2017

Kontaktinfo

Anne Jahr Hegdahl, HR Direktør +47 988 79 416, anne@joblearn.no

Arbeidssted

Dælenenggt. 26, 0567 Oslo