Viking Entreprenør

Ikke samarbeid med JobLearn, vi vil ha alle de gode kandidatene deres for oss selv.

Søren Christensen

Timeline

En av landets største

Vi er en av landets største håndverksbedrifter. Hos oss jobber det nærmere 140 håndverkere fordelt på ulike faggrupper, og med ulik spisskompetanse. Vi har et sammensatt fagmiljø. Vårt varemerke er høy kvalitet og faglig dyktighet. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi er opptatt av kontinuerlig oppgradering av vår kompetanse, og av å ha en økende andel faglærte i vår bedrift.

Rekruttering

Vi rekrutterer inn nye medarbeidere både via praksis, men også rett i jobb. Det er viktig for oss at de ansatte kan faget sitt. I tillegg må de være i stand til å kommunisere, helst på norsk. Fra nå av leter vi også i større grad etter faglærte. Vi setter høye krav til kvaliteten på vårt arbeid, og de som skal jobbe hos oss må være faglig dyktige. De må også kunne bidra til vårt mål om å levere feilfritt og være en forbildebedrift.

Samarbeid med JobLearn siden 2009

Siden 2009 har vi hatt mer enn 40 jobbsøkere fra JobLearn innom vår bedrift. De har fått muligheten til å prøve seg hos oss i noen uker, for så å bli vurdert opp mot konkrete stillinger. Veldig mange av disse deltakere er blitt ansatt, og er i jobb den dag i dag.

Utprøving gjennom praksis

Vi har aldri vært fremmed for å prøve noe nytt. Når feilansettelser er så dyrt og komplisert som det er nå, er praksis en god metode for å teste noen ut før en ansettelse. Før var det lettere å ansette noen og la dem prøve seg. Nå er det viktig for oss å få muligheten til å prøve noen ut i forkant, slik at vi kan se hvordan de utfører jobben og fungerer i vår bedrift.

Oppfølging og bistand

Fra JobLearn får vi veldig gode kandidater. De er alltid godt kvalitetssikret. Jobbveilederne vi har samarbeidet med vet hva slags kompetanse som kreves hos oss, og de forbereder deres deltakere på dette i forkant av utplasseringen hos oss. Gjennom JobLearn har vi fått hjelp til opplæring, og sjansen til å prøve ut kandidater. JobLearn er også veldig gode til å følge opp med evalueringssamtaler underveis. Det er ikke slik at de bare slipper dem i det de starter i praksis, de fortsetter å følge opp. JobLearn er også lydhøre når vi sier det er noe som ikke fungerer. De følger deres kandidater langt.

Mangfoldig og inkluderende arbeidsplass

Vi er samfunnsengasjerte og synes det er fint å kunne bidra til å få folk i jobb. Felles for våre ansatte er at de er dyktige håndverkere. De kommer fra 16 ulike land, noe som skaper mye mangfold tross felles bransjetilknytning. Vi har et godt arbeidsmiljø. Det er nesten ingen som slutter her.

Andre samarbeidspartnere