Gastro Catering

Det er fint å føle at man kan bidra

Tove Bergkvist

Timeline

Om oss

Med 2 kjøkken, 11 kantiner og over 100 ansatte er vi en av Oslos største og viktigste aktører innen catering og kantinedrift. Hos oss har vi kandidater i praksis til enhver tid, disse plassene rullerer. 10 % av de ansatte har blitt rekruttert inn gjennom praksisordningen. Vi tar imot kandidater til stillinger i kantine, kjøkken, oppvask og som sjåfører.

Mennesket i fokus

Vi er opptatt av å hjelpe mennesker. Det er fint å føle at man kan bidra. Målet er å utvikle deres kompetanse mens de er hos oss, gi dem nødvendig støtte, og få dem i jobb. Mest verdifullt for oss er at vi hjelper mennesker som trenger det.

Gastro + JobLearn

JobLearn tok kontakt med oss og presenterte en kandidat som ønsket jobb hos oss. Dette var i 2012. Siden den gang har vi hatt mange kandidater fra JobLearn i praksis og mange av dem har kommet i jobb.

Godt støtteapparat

JobLearn kjenner oss godt, de vet hva vi trenger. De er gode på å vurdere kandidatene de anbefaler oss. De følger opp ordentlig, er proaktive og fanger opp ting underveis. De tar selv initiativ til oppfølging og er et godt støtteapparat som vi kan lene oss på. De har respekt for sine kandidater.

Vinn – vinn

Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon for oss som bedrift. Vi får hjelp med driften, samtidig som vi hjelper folk i jobb.

Ulike læringsarenaer

Vi har ulike avdelinger og kantiner der det stilles ulike krav til tempo og effektivitet. Dette skaper forskjellige læringsarenaer. Vi har mulighet til å tilpasse arbeidsoppgavene ut fra hva den enkelte kandidat har behov for.

Utvikling

Vi ser at de blomstrer mens de er her, og er vitne til deres personlige utvikling. Vi bidrar til dette ved å gi dem mulighet til å mestre der de trenger å mestre. Det er fint å være med på.

Tilpasning

De fleste trenger tid, noen ganger lang tid. De har ulike målsettinger og vår oppgave er å hjelpe dem på veien. Det at de er arbeidssøkere betyr ikke at de ikke kan gjøre en god jobb. De er utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, men de har en arbeidskapasitet. Vår oppgave blir å fange opp denne og tilpasse deretter.

Utvikling av egne ansatte

Samarbeidet bidrar til at våre egne ansatte utvikler sin kompetanse. Hverdagen med mange mennesker under opplæring skaper nye roller og ansvarsområder internt hos oss. Våre ansatte synes det er hyggelig.

Andre samarbeidspartnere