Bunnpris

Jeg innså tidlig at å rekruttere på denne måten ville være en vinn-vinn situasjon for meg

Waqas Ahmed

Timeline

Begynnelsen

Det hele startet da JobLearn tok kontakt med Bunnpris hovedkontor for å få på plass en overordnet avtale om rekruttering av JobLearns jobbsøkere. De enkelte butikkene kunne da melde sin interesse, og det gjorde jeg. Jeg ville prøve, og det gikk egentlig av seg selv.

Over 40 kandidater siden 2010

Jeg har siden 2010 hatt over 40 kandidater fra JobLearn i mine butikker. For de fleste starter det med praksis før jeg vurderer en ansettelse. Veldig mange har fått jobb på denne måten. Jeg var tidligere butikkleder i Bunnpris Theresesgate. Der var 60 % av staben rekruttert inn gjennom JobLearn.

Mangfold

Jeg har tatt imot kandidater med all slags bakgrunn. Noen har hatt behov for å bygge opp sin erfaring og bli kjent med arbeidslivet. Andre har trengt opplæring og språkpraksis. For enkelte har praksis i Bunnpris vært deres første arbeidserfaring. Jeg har også hatt kandidater med veldig god erfaring, som har gått direkte inn i en jobb.

Tilpasning

Det er viktig å ta hensyn til at alle kandidater er forskjellig, og det gjør jeg. Noen trenger lang tid med praksis og opplæring før de kan fungere i jobben. Jeg har hatt noen kandidater i praksis i over 6 måneder, som jeg så har ansatt, og som i ettertid har endt opp som ”årets ansatt” hos oss.

Ulike veier til en medarbeider

Rekruttering gjennom praksis har vært den løsningen vi har benyttet mest i vårt samarbeid med JobLearn. Lengden på praksisperioden har blitt vurdert individuelt i hvert tilfelle. Noen kandidater har hatt behov for lang periode, andre har kun trengt en kort praksis for å testes mot en stilling. Når jeg har hatt ledige stillinger har jeg fått kandidater til intervju, som har så gått direkte i jobb.

Vinn – vinn situasjon

Jeg innså tidlig at å rekruttere på denne måten ville være en vinn-vinn situasjon for meg. Jeg føler at jeg tar samfunnsansvar og hjelper folk i jobb. Samtidig får jeg muligheten til å forme mine fremtidige ansatte etter de rutiner, systemer og den bedriftskultur som er gjeldende i min butikk. Dette er en mulighet du ikke får ved vanlig rekruttering.

Tålmodighet

Suksesskriteriet ligger i at kandidaten må være genuint interessert for jobben, og motivert for å gjøre en innsats og lære. Som bedriftsleder må man være tålmodig og gi kandidaten rom for å feile, og rom for å kunne utvikle seg. Dette krever tid. Til gjengjeld får du en drømmeansatt.

Vårt fortinn

Det er et fortrinn for oss i Bunnpris at vi tilhører en kjede. Det er det samme systemet i alle butikkene, og vi har god intern kommunikasjon. Når jeg rekrutterer inn en ny medarbeider, kommuniserer jeg med andre butikker. Dette for å skape heltidsløsninger ved at den ansatte får jobbe på flere steder når ikke jeg kan tilby en fulltidsstilling, eller for å hjelpe den enkelte kandidat videre når jeg ikke har mulighet til å ansette selv.

JobLearn gir trygghet

JobLearn siler ut. De vet hvilke krav jeg stiller til mine ansatte, hva jeg trenger og hva jeg kan tilby. Vi har en ærlig dialog. Det viktigste er oppfølgingen JobLearn gir. Det gir meg trygghet. Jeg kan alltid henvende meg til jobbveilederen fra JobLearn når jeg møter på utfordringer.

Andre samarbeidspartnere