Samarbeidspartnere

Mange av våre samarbeidspartnere har benyttet seg av vår bistand i rekrutteringsprosesser over flere år. Samarbeidsformen varierer fra bedrift til bedrift. Noen tar direkte kontakt med oss i det de får et bemanningsbehov, andre kontakter vi når vi har en jobbsøker med en profil som passer bedriften. Noen av våre samarbeidspartnere fungerer også som opplæringsarenaer.

Våre samarbeidsbedrifter har gitt mange jobbsøkere nye muligheter, og hjulpet mange ut i jobb.