Samarbeidspartnere

Mange av våre samarbeidsparnere har benyttet seg av vår bistand i rekrutteringsprosesser over flere år. Samarbeidsformen varierer fra bedrift til bedrift. Våre samarbeidsbedrifter har gitt mange jobbsøkere nye muligheter, og hjulpet mange ut i jobb.