Vårt strategiske grunnlag

JobLearn ønsker å bli en foretrukket partner for alle som vil komme i jobb, bytte jobb, eller bemanne sin bedrift!

Arbeidsledighet er en naturlig og nødvendig del av et arbeidsmarked i endring og utvikling. JobLearn skal bedre enn noen identifisere og koble endringer i arbeidsmarkedet med potensialet til den enkelte. Vi ser nye muligheter!

JobLearns tre verdier understøtter vår visjon og gjenspeiles i alt vi gjør.

  • Innovasjon er nysgjerrighet etter å finne nye muligheter i samspillet med deltakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. For oss betyr det at JobLearn betraktes som nytenkende og nyskapende.
  • Integritet er at vi alltid følger våre etiske normer. Vi møter alle parter med faglig, personlig og forretningsmessig integritet.
  • Arbeidsglede kommer til utrykk ved at vi gjennom raushet, humor og en positiv holdning tar fatt på de mest krevende utfordringer med optimisme og engasjement.

JobLearns historie

JobLearn, tidligere Reaktorskolen, ble etablert i Oslo i 2003. Vi har siden oppstart jobbet på oppdrag hovedsakelig for NAV, med å holde arbeidsrettede kurs og formidle arbeidskraft til bedrifter. Siden oppstart har over 100 000 jobbsøkere deltatt på våre kurs.

I 2016 byttet vi navn til JobLearn. Målet med navnebytte var blant annet å styrke ytterligere vårt samarbeid med jobbsøkere, næringslivet og NAV. Vi eies av et av Skandinavias største utdanningskonsern, Anthon B Nilsen Utdanning, som foruten JobLearn driver flere utdanningsvirksomheter i Norge og Sverige.

Les mer om Anthon B Nilsen Utdanning

Vår pedagogiske plattform

Vår pedagogiske plattform er et utrykk for våre grunnholdninger, utgangspunkt for vårt arbeid og syn på voksne sin læring. Den henger tett sammen med våre verdier og vår misjon. Plattformen er styrende for vår virksomhet. Den forteller hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Den angir retning for valg av metoder som anvendes i praksis.

JobLearns pedagogiske plattform hviler på fire grunnsteiner.

  • Deltaker – Deltakeres kunnskap, erfaringer og ønsker er alltid utgangspunkt for vår innsats. Prosessen mot jobb styres og eies alltid av deltakeren selv.
  • Arbeidslivet – Vi matcher våre deltakeres behov med næringslivets behov, og ser alltid etter nye muligheter. Deltakeres neste steg er utgangspunktet for vår innsats.
  • Medarbeidere – Vi er overbevist om at alle kan jobbe. Vi har driv og mot til å se nye muligheter og omsette muligheter til handlinger.
  • Relasjoner – Gjennom integritet og troen på individet, jobber vi for å få gode relasjoner. Gjennom relasjoner skapes nye muligheter.

Ledige stillinger

Som medarbeider i JobLearn er du en del av en ambisiøs arbeidsplass med nærmere 200 engasjerte kollegaer. I hverdagen stiller vi høye krav til faglighet, samarbeidsevner og din lyst til å stadig gjøre ting bedre og skape bedre resultater.

Vi har løpende behov for flere medarbeidere som deler våre verdier, og som har kunnskap om mobilisering, undervisning, nettverksbygging og formidling til arbeid. Du vil få varierte arbeidsoppgaver, kollegaer med høy og sammensatt kompetanse, og en meningsfull jobbhverdag.

For tiden har vi disse ledige stillingene:

JobLearns ledelse

Kari Hilde Høvik
Administrerende direktør
kari.hilde.hovik@joblearn.no
+47 481 44 939

Anne Jahr Hegdahl
Direktør HR og forretningsutvikling
anne.jahr.hegdahl@joblearn.no
+47 988 79 416

Simen Sjåvik
Økonomisjef
simen.sjavik@joblearn.no
+47 980 95 493

Signe Nylend Ilner
Leder Fag og Anbud
signe.nylend.ilner@joblearn.no
+47 911 78 667

Ellen Stokke
Regionleder Oslo og Akershus
ellen.stokke@joblearn.no
+47 934 15 928

Otto Berg Olsen
Regionleder Vest
otto.berg.olsen@joblearn.no
+47 977 80 454

Anette Isaksen
Regionleder Telemark
anette.isaksen@joblearn.no
+47 415 77 102

Line Jeanette Egset Holt
Regionleder Østfold
line.jeanette.holt@joblearn.no
+47 916 06 949

Jom Phan
Regionleder Vestfold
jom.phan@joblearn.no
+47 902 85 480

Linda Kristine Ødegård
Regionleder Buskerud
linda.kristine@joblearn.no
+47 915 17 464

Mona Hvattum
Leder Fag og Anbud (permisjon)

Fra våre deltakere og samarbeidsbedrifter:

«JobLearn har respekt for sine kandidater»

Tove Bergkvist, GastroCatering