Arbeidsgiver

Vi samarbeider til enhver tid med et bredt utvalg bedrifter som rekrutterer medarbeidere fra våre kurs. Vårt mål er å være en foretrukket partner i prosessen med å løse en arbeidsgivers bemanningsbehov. Vi svarer raskt på henvendelser og skreddersyr en god løsning for den enkelte bedrift.


Her kan du lese mer om våre samarbeidspartnere.

recruiting2

JobLearn tilbyr arbeidsgivere

 • En gratis og personlig rekrutteringstjeneste
 • Presise jobbmatcher – riktig kandidat til riktig jobb
 • Skreddersydde løsninger
 • Individuell oppfølging
 • Mulighet for positiv merkevarebygging av bedriften
 • Bistand til opplæring av nyansatte
 • Råd og veiledning om aktuelle støtteordninger
 • Faglige og nettverksbyggende arrangementer

 

 • Les mer

illustration1

Ulike veier til en medarbeider

Hvordan rekrutteringsprosessen tilrettelegges avhenger av bedriftens ønsker og muligheter.  Målsettingen er å få til en best mulig løsning som ivaretar begge partenes behov og som ender med ansettelse av riktig kandidat.

Mulige veier til en ny medarbeider er:

 • Rett i en jobb
 • Gjennom arbeidspraksis
 • Gjennom hospitering
 • Hva betyr det at en deltaker kan gå rett i en jobb?

 • Hva er praksis?

 • Hva er målet med en praksisperiode?

 • Koster det noe å ha noen i praksis?

 • Hvorfor ha en jobbsøker i praksis?

 • Kan man avslutte en praksis som ikke fungerer?

 • Hvor lenge varer en praksisperiode?

 • Blir jobbsøkeren fulgt opp av JobLearn i praksisperioden?

 • Hvordan finner jeg den riktige praksiskandidaten til min bedrift?

 • Hva er hospitering?

Arbeidsgiver

Skreddersydd rekruttering

Feilansettelser kan utgjøre en betydelig kostnad for en bedrift. Ved å samarbeide med oss kan man minimere denne risikoen.

Forutsetningen for en vellykket formidling ligger i grundig kunnskap om hver enkelt jobbsøker og hver enkelt bedrift. Vi jobber målrettet med å kartlegge begge parter. Dette legger grunnlaget for en presis jobbmatch.

JobLearn er opptatt av å skape langvarige og bærekraftige relasjoner mellom arbeidslivet og våre jobbsøkere. Formidlingen er derfor alltid taktisk og godt gjennomtenkt, og sikrer en vellykket rekrutteringsprosess for alle parter.

Noen av våre samarbeidspartnere

Mange av våre samarbeidsparnere har benyttet seg av vår bistand i rekrutteringsprosesser over flere år. Samarbeidsformen varierer fra bedrift til bedrift. Noen tar direkte kontakt med oss i det de får et bemanningsbehov. Andre kontakter vi når vi har en jobbsøker med en profil som passer bedriften. Noen av våre samarbeidspartnere fungerer også som opplæringsarenaer. Les mer om noen av våre samarbeidspartnere her.